Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zapsaný ústav Open House Praha, se sídlem Bubenečská 347/25, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 03034992, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U 30 vedená u Městského soudu v Praze nebo subjekt na základě zmocnění či pověření správcem, a to výhradně za účelem, ke kterému byl souhlas dán. V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědni za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Open House Praha, z. ú. Přístup k některým zpracovávaným osobním údajům mohou získat v souladu s právními předpisy za účelem zvláštního šetření orgány veřejné moci, kontrolní a auditní orgány dotací.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou chráněny:

  • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  • směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „směrnice 95/46/ES“), která byla do zmíněného zákona implementována.

Více o osobních údajích zde (zdroj: web Úřad pro ochranu osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Prostřednictvím eshopu nabízíme prodej produktů tematicky souvisejících s festivalem a s naší další nabídkou. Zakoupením zboží nás posilujete psychicky i materiálně, což pro nás znamená, že můžeme realizovat a rozvíjet naše aktivity. Osobní údaje vyplněné prostřednictvím objednávky slouží k návazné další komunikaci přes potvrzení objednávky až po doručení zboží.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů jsme od Vás obdrželi na základě odeslání objednávky zboží.

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o Vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou Vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud zájem o zasílání informací sami vyplníte nebo zaškrtnete. Sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu nebo emailu) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Jaká máte práva

  • Můžete nás požádat o poskytnutí informací či úpravy osobních údajů.
  • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, které o Vás uchováváme.
  • Pokud jsou informace nepřesné, můžete nás požádat o jejich změnu či aktualizaci.
  • Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a my je nebudeme dále zpracovávat.
  • Pokud osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.
  • Můžete nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů prostřednictvím mailové adresy: eshop@openhousepraha.cz.

Cookies

Na webových stránkách Open House Praha používáme soubory cookie, abychom mohli zajistit jeho funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů.


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.